Xxnx ookloo

posted by | Leave a comment

idd pns n ;“piyn iái 9 (ympuna) írva ny ;iai nna ii *vyn — naxn-'a KJ 17 naxn*'i K3 n^np 2 s i9-n nxan tyio iy nmnn sí nxnyn im nxan mw Kia mnntnai n^npn 42 na Ki _, i Kj bw m V naon nv 45 navy n V^ya 49 n W? nnxa-iu/Va n^np 65 “nüttnvn pn^iap n^np 68 uixaurnrunao /i Vip'w itauai jianaan 71 ,76 — rruio-'i Kn ovin ma ,75 — műn nui Va) nxryn naipn (83 — U7rr»ini íunn ,78 — mű'K ■ 9 121 nnú V*t puu; ’Vnai aan n’-Vy -pvi nanom nn Ka'UKi ■’unap V paai idd .1976 — r Vu/n nnya k Vw , 3 K 3 íVn Ki pya nijna® aoin ua Va Doaa V Vnn aaon didid tkű ti y un m ,nnn D’yun n^'Vy laamu; u Viy m V^npa nyaa K nnyin V n an Ki k Vi íaann k V bbyu n VK Vyi aaoa nanniy uni V^np na bv ama Vi am V nn anyun u nump na KVn V mtu V nu Vnn pr PKn n Vnin n Vap nniy aaon na V p , DU7íi U7i Tp bv íaau/n ípimu/ anyauy pnnuy un’p 1 bv amn t|i D’K bw nna ínyai D^n ippwu; u Vw nmnin m V’npn bv amn tpo^K bv u Vmn . hii:ektf Sr;;‘ Semmi senk yöíT v-Jégi 'zavarás,; tartsák ".égye/ igaz-, . elkerüljék Högy-;-megindulfak .anyomo- a véletlen összeütközésekét.. Heilbrun Jákob, volt divatüzlet tulajdonos lakásában találtak 49.900 pengő készpénzt, és egy 50.000 pengőről kiállított csekket.

Q u ULUc Q Ca Ltf CGi^UNCt U L'^Gl Ic U mowni* Tnn... Birtokukban volt félmillió pengő értékben pénz és más értéktárgyak.

DÁVID AND SYLVIA STEINER YIZKOR BOOK COLLECTION STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY NO. Ugyanígy a szájról-szájra járó híreknek is csak akkor adhatunk hitelt, ha— azt ig- • mert, megbízható és komoly ember szájából halljuk. • — — •

Xxnx ookloo-29Xxnx ookloo-82Xxnx ookloo-3Xxnx ookloo-4

n megválasztott tanács öt- tag- ja, akik engedélyre ésetenkint nag^haiják el i tábort . Az átállítás — A honvédelem és a köz- gazdaság szempontjából múl- hatatlanul szükséges üzletek továbbra is működni fognak, természetesen a zsidó tulaj- donos és a zsidó alkalma- zottak nélkül.About Google Book Search Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful.Cornish Cooper's Creek, to the eartward of its Northern Branch ; -also Koongi Lake - - - - - Cooper's Creek in the neighbourhood where Bnrke and Wills died - Affred Howi U Cooper's Creek near the Booloo River I i; ^' ^^f^^ I ^ I Ernest Eg Ur Uon ) Nockatoonga, Wilson River - Thargominda, Bo Uoo River Lower Bnlloo River - - - '1\W.A lakóknak azonnal el kell hagyniuk a bebútorozott lakásokat, minden kérvény korai egyelőre." A köz tudomására hozom, hogy a Pénzügyi minisztérium utasítása szerint a zsidók által elhagyott lakások és üzletek sorsa intéződik.Mindenki, aki ilyen bútorozott lakás tulajdonosa, vagy volt zsidó lakásokban albérlők voltak, azonnali hatállyal el kell hagyniuk ezeket a lakásokat, mindenféle kivétel nélkül.

Leave a Reply

Hot chat lines always free